ჩვენ შესახებ

Credia.ge შეიქმნა სესხის აღების პროცესების გასამარტივებლად იმ მომხმარებლებისთვის, რომელთაც ჭირდებათ თანხა სწრაფად და არ უნდათ ყველა იმ დროში გაწელილი პროცედურების გავლა, რომლებიც დაკავშირებულია საბანკო სესხებთან. ჩვენი უპირველის მიზანი იყო შეგვექმნა მარტივად აღსაქმელი და გამოსაყენებელი სისტემა, რომელიც აძლევს მომხმარებლებს საშუალებას აიღონ სამომხმარებლო სესხი მაშინ, როდესაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებათ.

ჩვენი მისია მივაწოდოთ მომხმარებლებს უსაფრთხო და დაცული სესხი, რომელიც თქვენი საიმედო პარტნიორი იქნება გაუთვალისწინებელი ხარჯების დროს, ამავდროულად პასუხსმგებლიანი დამოკიდებულების ჩვენებით დაკრედიტების მიმართ. ჩვენ გვესმის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სენსიტიური თემაა, აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანია გავხადოთ თქვენი ცხოვრება უფრო მარტივი და აგარიდოთ დამატებით სტრესს ან სხვა უსიამოვნებას.

ჩვენი მიზანია დავრწმუნდეთ, რომ ყველა სესხი გაცემულია პასუხისმგებლობით, ამისათვის ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას მომხმარებლებს აირჩიონ მათ მოთხოვნილებებზე მორგებული გადახდის თარიღი და ასევე გავთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის გადახდის თარიღის ცვლილებების შესაძლებლობას.

ფინანსური ანგარიშგება

 

დაწყებულია კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი (გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი)

აქვე განვმარტავთ, რომ კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს მსესხებლებს აღებული ვალდებულების შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი. სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების შესაბამისად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ მოხდა სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილება კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს ვადაგადაცილებული დავალიანების ამოსაღებად.